Bl. Dj. Marija Majka Crkve; sv. Kristofor i drugovi, mučenici
Datum:
21. 05. 2018.