Objavljeno:
27. 03. 2017. 12:30

„Netko je rekao da su dobre knjige dragocjena putovanja za malu cijenu, a netko je za duhovne knjige rekao da se u njima krije i Božja providnost.”

Autor: fra Franjo Mušura

Netko je rekao da su dobre knjige dragocjena putovanja za malu cijenu, a netko je za duhovne knjige rekao da se u njima krije i Božja providnost. Tako se navodi primjer svetog Ignacija Lojolskog. Živio je površnim životom, a kad je jednom pao s konja i slomio nogu, dospio je u bolnicu, gdje mu je u ruke dospjela knjiga koja je pričala o sv. Franji i sv. Dominiku. Kad ju je pročitao najednom je uzviknuo: „Što su oni mogli učiniti mogu i ja”. Tada se sasvim izmijenio njegov život.

Isto se dogodilo i sv. Edith Stein. Bila je nemirna, tražila je svoj životni put i jedne večeri našla se kod jedne svoje prijateljice. U njezinoj biblioteci nađe knjigu sv. Terezije Avilske. Čitala ju je čitavu noć, a ujutro je rekla: „To je istina. Bog je jedini ključ koji odgovara našem životu”. Tada je i ona primijenila svoj život.

To znači da se i Božja providnost može poslužiti knjigama. Ima knjiga koje ispune svoj zadatak i nestanu, ali ima i takvih koje nikada ne mogu zastarjeti. Takva je Biblija.

Dobro je čitati živote svetaca da od njih učimo, da ih nasljedujemo, ali ne da ih kopiramo. To je nemoguće jer kopirati znači raditi ono što su oni radili a to nije uvijek moguće. Sveti je Franjo poljubio gubavca a mi to ne možemo jer kod nas nema gubavaca, ali nas njegov čin može potaknuti da nekom bolesniku učinimo neku uslugu. Naravno, dobro je čitati i druge dobre knjige, a ne samo živote svetaca, ima i drugih duhovnih religioznih knjiga koje možemo s velikom korišću čitati i upotrijebiti ih i za razmatranje.

Svima koji se trude živjeti po volji Božjoj i žele dosegnuti onu svetost koju Bog od njih očekuje, preporučuje se molitva, meditacija i čitanje dobrih duhovnih knjiga koje će poslužiti kao poticaj na bolji život, a mogu pružiti i dragocjene savjete kako se može uspinjati sve više, postajati sve bolji i savršeniji, što Bog očekuje od svakoga od nas.

Izvor:
Svjetlo riječi