Objavljeno:
21. 11. 2016. 11:30
Piše: fra Lovro Gavran

Nazočnost OFS-a u Đakovici nije nikakva novost. OFS je ovdje utemeljio fra Gaudencije Barbić, OFM, iz Dubrovnika, misionar u Albanskoj franjevačkoj provinciji, još davne 1867. godine – samo par mjeseci nakon njegove obnove u Albaniji (28. 12. 1866.). Stoga smo već započeli slavlje 150. obljetnice utemeljenja OFS-a u Đakovici.

Nemamo sigurnih podataka kako se OFS razvijao, ali se zna da je 8. rujna 1916. godine fra Marjan Prelaj, OFM, član Albanske franjevačke provincije, u Đakovici primio 63 člana OFS-a, povodom 50. obljetnice obnove OFS-a u albanskom narodu. (OFS u Albaniji je ugušilo višestoljetno tursko ropstvo). Tom zgodom je on obišao i ostale župe Skopsko-Prizrenske biskupije, kojoj je tada pripadala i Đakovica.

Na Kosovu je već bio osnovan OFS u četiri župe, a fra Marjan ga je osnovao u još osam župa, tako da je tijekom njegove misije u ovim krajevima u 12 župa bilo 1.177 članova Franjevačkog svjetovnog reda.

Evo i tabele, koja bolje pojašnjava tadašnje stanje OFS-a u ovim krajevima:

Mjesto

Utemeljnje

Utemeljitelj

Misija fra M. P.

Članova

 

 

 

 

 

UROŠEVAC

19.08.1916

P. Marjan Prela

19. 08. 1916

46

GLOĐANI

10.09.1916

P. Marjan Prela

10. 09. 1916

40

ĐAKOVICA

1867

P. Gaudens Barbiq

08. 09. 1916

63

JANJEVO

10.08.1916

P. Marjan Prela

10. 08. 1916

308

LETNICA

13.08.1916

P. Marjan Prela

13. 08. 1916

57

MITROVICA

16.09.1916

P. Marjan Prela

16. 09. 1916

8

PEĆ

1883

P. Juniper Juliano

17. 09. 1916

106

PRIZREN

1883

P. Fulgenci Carev

6.-8. 08. 1916

192

STUBLA

18.08.1916

P. Marjan Prela

18. 08. 1916

82

SKOPJE

20.08.1916

P. Marjan Prela

20. 08. 1916

47

ZLOKUĆANI

11.09.1916

P. Marjan Prela

11. 09. 1916

40

ZJUM

04.10.1875

P. Henrik da C. T.

13. 07. 1916

188

 

 

 

 

 

SVEGA:

 

 

 

1.177

 

OFS je na Kosovu zamro zbog komunističkog režima, nakon drugog svjetskog rata, tim više zato što su najaktivniji asistenti OFS-a u međuvremenu pobijeni (fra Shtjefën Gjeçovi, fra Lorenc Mazrreku i neki drugi). Uz to, sve do 1958. god. Đakovica je bila dijecezanska župa, pa je bilo teško osigurati duhovnu asistenciju i za ono malo preživjelih trećoredaca, a novi se nisu primali.

Obnova OFS-a

Prije 10 godina, 17. 11. 2006., na blagdan Sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice OFS-a, u Đakovici (na Kosovu) započeli smo s obnovom Franjevačkog svjetovnog reda (OFS-a), primivši u postulaturu 26 muževa i žena. Duhovni asistent i učitelj u formaciji bio im je fra Lovro Gavran, u to vrijeme definitor Bosne Srebrene.

Svi su oni ustrajali i dobro napredovali, pa im je 17. 11. 2007. započeo novicijat, također za svih 26 članova.

Njihovo zavjetovanje je obavljeno 17. 11. 2008., u nazočnosti provincijskog asistenta za OFS, pok. fra Petra Anđelovića, OFM, bivšeg provincijala Bosne Srebrene, a zavjete je primila s. Ljerka Mikić, OFS, zamjenica ministre OFS-a, bratstva „Blažene kraljice Katarine“, kojemu pripada i bratstvo u Đakovici.

Od god. 2009. duhovni asistent bratstva bio je fra Anton Nua, gvardijan (a od 2012. god. vikar) Franjevačkog samostana u Đakovici. Nakon što je fra Lovro Gavran završio provincijalsku službu u Sarajevu i vratio se u Đakovicu (u ljeto 2016.), ponovno je preuzeo službu duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži.

Naše bratstvo je u međuvremenu raslo, pa sad ima 53 zavjetovana člana i dvoje u novicijatu.

Uz laike, i jedan je dijecezanski svećenik od 2011. god. član našega bratstva (brat don Pal Tunaj, OFS), a još jedan je 17. 11. 2016. ušao u novicijat (brat don Kolë Thaqi, OFS).

 

Bratstvo je kanonski utemeljeno.

Ono od početka ima i svoje vijeće.

Današnji članovi vijeća izabrani su u prosincu 2011. Nastavljaju drugi mandat, koji im istječe u prosincu 2017.

Ministar je: Luz Komani.

Doministra: Lizabeta Nushi, r. Komani.

Tajnica: Mire Komani, r. Radi

Rizničar: Prekë Ndue Pitaqi

Učitelji novaka: Pjetë Ukë Memaj i Drita Gjon Jetishi

Povjerenik kruha sv. Ante: Ukë Gjon Nikollbibaj

FRAMA u Đakovici

Bilo je više pokušaja osnivanja Franjevačke mladeži u Đakovici, ali unatoč povremenim uspješnim akcijama, FRAMA dosta dugo nije zaživjela u našoj župi, sve dok joj se nije posvetio fra Aleksandër Tanushi, 2011. god. On ih je uspijevao okupljati 30-50 članova. Imamo među njima i jako dobrih i ustrajnih aktivista, ali im broj ipak stalno varira.

Uoči blagdana sv. Elizabete osam ih je obnovilo obećanja, a šestero novih je primljeno u FRAMU. Vjerujemo da će i tu još biti razvoja, jer su mladi uglavnom spremni za akciju, ali im počesto nedostaje ustrajnosti.

Poteškoće

Naš je problem što sve materijale moramo prevoditi na albanski. Pravilo smo preveli. Obrednik primanja i zavjetovanja također. Konstitucije tumačimo na osnovu hrvatskog teksta. Bibliju i Časoslov imamo na albanskom.

Srećom, i dobar dio Franjevačkih izvora preveden je kako-tako i na albanski, u Albaniji, i objavljen u tri sveska, pa se i tim poslužimo, iako se to izdanje više ne može nabaviti, jer je rasprodano. Nadamo se da će uskoro biti popravljen prijevod i pripremljeno novo izdanje.

Formacija se obavlja slično kao i u Bosni i Hrvatskoj.

Imamo susrete dvaput mjesečno. Jedan je susret molitveni (prvim petkom u mjesecu: ispovijed i klanjanje Presv. oltarskom Sakramentu), a drugi susret je formativni (posljednja nedjelja u mjesecu).

Uoči blagdana Sv. Elizabete Ugarske obavljaju se trodnevne duhovne vježbe.

Svi trećoredci imaju knjižicu „Dita me Zotin“ – tj. izvadak iz Časoslova Božjeg naroda (Jutarnja, Večernja i Povečerje) – i mole kod svojih kuća, kao i na susretima...

Dakle, radimo što možemo.

Surađuje se, po mogućnosti, i s OFS-om u Albaniji, jer bi po prirodi stvari bratstvo u Đakovici trebalo biti bolje povezano s bratstvom u Albaniji (i zbog jezika, i zbog kulture, i zbog blizine), ali ne prekidamo vezu s Bosnom, jer su trenutno u Bosni i OFS i FRAMA razvijeniji nego u Albaniji.

Preporučujemo se u molitve braće i sestara u BiH i u Hrvatskoj i, uzdajući se u Božju Providnost, idemo naprijed!

Izvor:
Svjetlo riječi