Objavljeno:
24. 06. 2016. 11:00

Isus je nazvao Ivana najvećim od svih koji su mu prethodili: „Velim vam, nitko između rođenih od žene nije veći od Ivana...” No, i sam Ivan složio bi se s onim što je Isus nadodao: „Ali najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega” (Luka 7,28).

Isposnik Ivan proveo je svoj život u pustinji. On je započeo naviještati dolazak Kraljevstva i pozivao je sve na temeljitu promjenu svoga života.

Smisao njegova života bilo je pripremanje puta Isusu. Njegovo krštenje, kako je govorio, bilo je za obraćenje. Ali dolazi Onaj koji će krstiti Duhom Svetim i ognjem. Ivan nije dostojan ni da mu odriješi sveze na obući. Znao je da se Isusova važnost povećava, dok se njegova mora smanjivati.

Ivan se osjećao malenim kad je prepoznao Isusa u skupini grešnika koji su došli na krštenje. Znao je da je čovjek Isus naviješteni Mesija. „Treba da ti krstiš mene” (Mt 3,14b). Ali Isus je inzistirao: „Pusti sada, jer tako nam dolikuje da sve ispunimo što je u skladu s voljom Božjom” (Mt 3,15b). Isus, pravi i skromni čovjek kao i vječni Bog, htio je izvršiti sve ono što se očekivalo od pobožnog Židova.

Ivanova veličina, njegovo posebno mjesto u povijesti spasenja, vidljivo je i iz mjesta koje evanđelist Luka daje naviještaju njegova rođenja i samu rođenju - oboje paralelni istim događanjima u Isusovu životu. Ivan je privukao bezbroj ljudi („svu Judeju”) na obale Jordana, i mnogima se činilo da je upravo on onaj očekivani Mesija. Ali on je uporno pokazivao na Isusa, poslao je neke od svojih učenika da postanu jedni od prvih Isusovih učenika.

Vjerojatno je da Ivanova ideja o dolasku Kraljevstva nije u potpunosti ispunjena u Isusovu javnom djelovanju. Zato je poslao, ne znamo iz kojega razloga, svoje učenike da pitaju Isusa je li on pravi Mesija. Isusov je odgovor bio da Mesija treba biti poput Izaijina sluge-patnika. Ivan je kasnije uzeo udjela u mesijanskom trpljenju, izgubio je život po nalogu kralja Heroda.

KOMENTAR: Ivan poziva sve kršćane da žive svoju kršćansku vjeru na izvorni način: u potpunoj ovisnosti o Ocu, u Kristu. Osim Majke Božje, nitko drugi nije imao važniju ulogu u povijesti spasenja. Ali i najmanji u Kraljevstvu, kako je Isus rekao, veći je od njega, zato što je vječni život Božji dar. Njegova atraktivnost ali i strogost, kada javno žigoše grešnike, proizlaze iz potpuna stavljanja vlastitog života u Božje ruke.

CITAT: Ivanovo propovijedanje nije vrijedilo samo za njegovo vrijeme. Poziv na obraćenje ostaje put u Kraljevstvo koje je on navijestio. Ne možemo ga zaboraviti ni nakon Isusove pojave. Ivan je uvijek aktualan zato što poziva na pripravu koju svi moramo ostvariti. Upravo zato svake godine imamo četiri tjedna u crkvenoj godini kad slušamo Krstiteljev glas. To su nedjelje došašća. (Novi katekizam)

Izvor:
Svjetlo riječi