Ne usudimo se biti kao dijete, igrati se, odmoriti i opustiti, npr. slikajući. Jer, kao da se moramo time ili ozbiljno baviti pa biti podložni kritici i ocjenama ili nikako. Kažemo, da za umjetnost...
Osim apostola, koji su imali mnoge darove ozdravljanja, u Bibliji se posebno...
Aktualna riječ čije značenje ne treba posebno tumačiti, ali koja za svaku...
Najdublja je ljudska čežnja za Bogom. Izvija se iz ljudskoga srca i tako je...
Pri davanju odgovara odmah treba napomenuti da sam božanski zakon...
Kad se u kasni sat duge zimske noći promrzli skupimo u osvijetlje...
"Hoćemo li se i ove godine napiti dok budemo pekli pečenicu za Bo...
Nekada je rješenje problema nevjerojatno lako. Sjetite se, naprim...
Većina ljudi na posao putuje autom ili autobusom, netko i vlakom,...
Među pričama o komičnom i mudrom junaku flamanskih narodnih priča...
Prema Milovanu Gavazziju, neke hrvatske božićne popijevke svrstav...
Gazile su po lijepim tepisima, boravile na jahtama, u luksuznim h...
U društvu se često najradosniji kršćanski blagdan proslavlja u ra...
KOLUMNE