Impressum

Vlasnik

Franjevačka provincija Bosna Srebrena

 

Ravnatelj

Fra Janko Ćuro

 

Uredničko vijeće

Fra Jozo Marinčić, fra Josip Ikić, fra Janko Ćuro, fra Vili Radman, fra Damir Pavić

 

Redakcija

Anamarija Ćuro, fra Janko Ćuro, Monika Galić

 

Marketing

Anamarija Ćuro

 

Pretplata

Emil Perković

 

Lektorica

Ana Papić

 

Grafičko oblikovanje

Lorko Kalaš

 

Adresa

FMC „Svjetlo riječi”

Zagrebačka 18,

BiH – 71000 SARAJEVO

 

Telefoni

Tel: +387 (0)33 726 200

Fax: +387 (0)33 812 247

Viber: +387 60 33 88 018

 

Knjižara Svjetla riječi Vitez
Kralja Petra Krešimira IV, b.b.
Tel.: +387 (0)30 710 336

 

Knjižara Svjetla riječi Livno
Trg branitelja b.b.
Tel.: +387 (0)34 201 111

 

Kontakt e-mail adrese

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]