20. 06. 2020. 14:00 | Duhovne stranice
Neki katolički svećenik – župnik dobio je u zimsko vrijeme novu domaćicu. Ona je zamolila svećenika za dozvolu da s otpacima od doručka hrani čavke... ›› Opširnije
26. 05. 2020. 09:06 | Duhovne stranice
Nadbiskup Krakowa mons. Marek Jedraszewski objavio je odluku o pokretanju nadbiskupijskog postupka za proglašenje blaženima dvoje Slugu Božjih iz ove... ›› Opširnije
09. 05. 2020. 11:41 | Duhovne stranice
  Zašto gledaš uvijek na drugu stranu? Zašto uvije misliš da oni drugi imaju puno više sreće? Tako olako kažeš: Drugima ide mnogo bolje... ›› Opširnije
07. 05. 2020. 09:30 | Duhovne stranice
Poput rimskoga vojnika koji je štitio prsa i vitalne organe oklopom (lorica segmentata), tako i kršćanin stavlja na sebe duhovni oklop pravednosti da... ›› Opširnije
27. 04. 2020. 09:50 | Duhovne stranice
Tragao sam za najdubljim razlozima čovjekove sreće. Razlozi za sreću nisu u novcu, ni u imetku, ni u radu, ni u ugodi, ni u poslovima, ni u uspjehu,... ›› Opširnije
29. 03. 2020. 11:21 | Duhovne stranice
Dogodi se dan od kojeg živimo novim životom. Kao da do tada i nismo istinski živjeli, nego tek dijelom bića. Kao da smo samo promatrali nešto što smo... ›› Opširnije
24. 03. 2020. 08:57 | Duhovne stranice
Kao kršćani, kao duhovno-tjelesna bića, pozvani smo aktivno se uključiti u duhovnu borbu protiv zla i Zloga. Bog nam nudi svoju opremu i oružje za... ›› Opširnije
01. 01. 2020. 10:11 | Duhovne stranice
Katarina Labouré bila je redovnica milosrdnih sestara sv. Vinka Paulskoga, a preminula je 31. prosinca 1876. Imala je 24 godine kad joj se ukazala... ›› Opširnije
01. 12. 2019. 12:55 | Duhovne stranice
U ljudskome se govoru neke misli udomaće kao neupitan odgovor na zahtjevna životna pitanja. No događa se, često se događa da te misli, premda u njima... ›› Opširnije
10. 11. 2019. 14:00 | Duhovne stranice
„Probudite se, pijanice, i plačite! Sve vinopije, tužite!” (Joel 1,5). Starozavjetni prorok Joel na ovom mjestu prije svega upozorava na posljedice... ›› Opširnije
09. 11. 2019. 13:01 | Duhovne stranice
Život sa svojim lomovima krši oklop koji smo oko sebe napravili da se zaštitimo pred svojom dušom. Ako nismo uspješni u svome zvanju, ako nam je... ›› Opširnije

Stranice