11. 07. 2021. 09:00 | Vjera i život
Postavlja nam se pitanje tko su svjedoci vjere u našem vremenu i kako je moguće otkrivati dar vjere u svijetu, koji se neprestano mijenja? Svjedok je... ›› Opširnije
09. 07. 2021. 11:15 | Vjera i život
Što činimo kada opraštamo? Zaboravljamo li, zanemarujemo, ne obaziremo se, ignoriramo nepravdu? Odustajemo li od svoje želje da nastavimo s osvetom,... ›› Opširnije
09. 07. 2021. 09:41 | Vjera i život
Gandhi pripovijeda o sebi: Bilo mi je 15 godina. Tada sam prvi put počinio krađu. Bio sam dužan 25 rupija (oko 10 000 dinara). Moj brat je imao... ›› Opširnije
08. 07. 2021. 13:07 | Vjera i život
Bog svakom vremenu dariva svece, svoje miljenike po kojima upozorava i poziva cijeli ljudski rod da se vrati k Njemu, Stvoritelju i Gospodinu. Životi... ›› Opširnije
02. 07. 2021. 10:44 | Vjera i život
Postoje li vrijednosti oko kojih se mogu složiti ljudi različitih kultura, religija i nacija? Tim pitanjem bavio se Hans Küng. On je osnovao zakladu... ›› Opširnije
01. 07. 2021. 09:03 | Vjera i život
Bogu ili Isusu – komu se molite? Na koga mislite kada govorite o svojoj vjeri. Vjera načelno smjera na Boga. Vjerujem da je Bog Stvoritelj svijeta... ›› Opširnije
24. 06. 2021. 08:48 | Vjera i život
Sanja Barišić, rođena u Slavonskom Brodu, nakon završene gimnazije i glazbene škole, upisala je Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu. Iako odlična... ›› Opširnije
05. 06. 2021. 09:00 | Vjera i život
Crkveni Zakonik Kanonskoga prava, osvrćući se na posvećeni život, navodi: „Redovnički život, budući da je posvećenje sve osobe, očituje u Crkvi divnu... ›› Opširnije
03. 06. 2021. 09:00 | Vjera i život
Svaki dan Crkva slavi euharistiju. Prinosi je Bogu kao žrtvu hvale, a kao hranu daje je vjernicima. Svaki put kada sudjelujemo u euharistijskom... ›› Opširnije
29. 05. 2021. 09:15 | Vjera i život
A da bih to mogao činiti, bio mi je nužno potreban i određeni studij i filozofije, i teologije. Pa ipak, filozofija i spekulativna teologija mi nikad... ›› Opširnije
26. 05. 2021. 08:41 | Vjera i život
Uvijek iznova izroni detalj ili riječ koje je uho čulo ali nije duša. Jedna od takvih priča sigurno je Isusova prispodoba o Izgubljenom sinu ili još... ›› Opširnije

Stranice

U novom broju pročitajte: