Objavljeno:
16. 06. 2018. 15:30

Ženidba

 

Savez muža i žene, svetu životnu spregu,
Vjernost u dobru i zlu zahtijeva od nas Bog.
Evi i Adamu je vezani život dao,
Tjelesne želje i ljubav i snagu duha svog.
Al' tijelo duhu da služi, da čovjek ne bi pao.

 

Ženidba stvar je sveta, al' mnoge zamke stoje.
Eto radosti prave – dužnosti mnogo veće.
Ne smiješ živjeti bludno, Božja zapovijed reče.
Isus je zaručnik Crkve, ta veza prestati neće
Daj ljubavi vjenčanom drugu, srce mu daruj svoje!
Božji je blagoslov izvor jedini tvoje sreće.
Ako te ljubav prati, sve radosti su tvoje.

Izvor:
Svjetlo riječi