Objavljeno:
21. 12. 2018. 11:45

Treći plod Duha, nakon ljubavi i radosti, jest mir (usp. Gal 5,22-23). Krist je kao osoba bio ispunjen dubokim mirom koji je izvirao iz njegova stalnog odnosa s Ocem

Piše: fra Josip Ikić

Taj nutarnji mir prenosio je na svoje učenike. I nama želi darovati svoj mir preko Duha Svetoga. Mir kao plod Duha stvara u nama nutarnji sklad i opuštenost. Mir se nastanjuje u duši očišćenoj od krivnje. Prebiva u srcu iscijeljenom od emocionalnih rana. Uklanja nutarnje nemire, konflikte i borbe. Duh Sveti ispunjava dušu istovremeno ljubavlju, radošću i mirom.

Isus, kralj mira, nudi svoj mir svakom čovjeku. Svojom smrću na križu pomirio je svijet s Bogom i svima donio mir (usp. Ef 2,15-16). Uspostavlja mir između Stvoritelja i stvorenja. Vraća početni i izvorni sklad, koji je narušen grijehom naših praroditelja. Taj se nesklad i nered prenosi rađanjem na sve ljude (istočni grijeh). Samo nam utjelovljeni Bog može vratiti izgubljeni mir, izgubljeni raj. Isusovim utjelovljenjem svanula je zora nade ljudskome rodu, došao je mir o kojem su sanjali proroci i pravednici. Stoga su anđeli pjevali prilikom Isusova rođenja: „Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim” (Lk 2,14). Isus je prenosio svoj mir i radost na sve ljude koji su ga primali otvorena srca. Pred svoju smrt i odlazak Ocu smirivao je uplašene učenike ovim riječima: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Daje vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne plaši” (Iv 14,27). Isus nije učenicima ostavio materijalno bogatstvo da bi im osigurao budućnost. Dao im svoj mir po Duhu Svetom. Obučeni u silu odozgor, neustrašivo su širili evanđelje. Unatoč brojnim progonima i mučenjima, sačuvali su unutarnji mir i radost. Nikakva patnja nije mogla uništit taj mir. I današnjem svijetu koji živi u stalnim sukobima i ratovima samo utjelovljeni Bog može donijeti trajni mir. On će to i učiniti kada dođe na koncu povijesti da uspostavi svoje kraljevstvo ljubavi, pravde i mira. Kršćani svojim molitvama i aktivnim zalaganjem pripremaju dolazak Božjega kraljevstva. Isus naziva mirotvorce sinovima Božjim (usp. Mt 5,9).

Isus nudi svoj mir svakoj generaciji, i svakom pojedincu. Ono što sprečava ljude da prime Kristov mir jest grijeh. Vanjski progonitelji i neprijatelji ne mogu pomutiti mir koji se nastanio u duši vjernika. Ali grijeh unosi nemir u naše duše. Kao što je po grijehu naših praroditelja ušao nemir i nesklad u cijeli ljudski rod, tako i po našim osobnim grijesima ulazi nemir u naše duše. Grešna duša osjeća tjeskobu, žalost, brigu, strah, napetost, nered i borbu. Posebno grijesi neiskrenosti i dvoličnosti pogoduju stvaranju nemira. Prešućivanje grijeha u sakramentu pomirenja i primanje pričesti u grešnom stanju dovodi do gubitka mira. Stoga se moramo čuvati grijeha kao najvećega neprijatelja našega mira. Hvala Isusu koji nam je dao sakrament pomirenja da se uvijek iznova možemo čistiti od grijeha i primati mir.

Duh Sveti daje nam snagu da se mirno suočimo sa svakom životnom situacijom i da sve prepustimo u Božje ruke. Ovaj mir nadilazi svako ljudsko razumijevanje (usp. Fil 4,7). Kristov mir daje nam sigurnost da opušteno plovimo morem života. Ako je Isus u našoj lađi (srcu), ne bojmo se nikakvih životnih oluja. Prepustimo svoj život Kormilaru naše duše pa ćemo sretno stići u luku spasa gdje je vječni mir. Molimo sa sv. Pavlom da nas Otac ispuni svojim blagoslovima: „A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš, duša i tijelo – neka se besprijekornim, svršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj koji vas pozva: on će to i učiniti” (1 Sol 5,23).

 

Izvor:
Svjetlo riječi