Objavljeno:
12. 03. 2019. 09:45

Brižno potraži one lijepe dane u svojem sjećanju kada na nebu nije bilo ni oblačka, kad ti je život bio pun sunca, radosti i sigurnosti

Piše: Phil Bosmans

Ne zaboravi lijepe dane! Jer ako ih zaboraviš,
nikad se više neće vratiti.

Ako ti je život pun trpljenja, ako ti je srce puno gorčine
a sva nada u sreću odlutala, brižno potraži one lijepe
dane u svojem sjećanju kada na nebu nije bilo ni
oblačka, kad ti je život bio pun sunca, radosti i sigurnosti.

Ispuni svoju glavu nadom, svoje srce mirom
a svoja usta osmijehom i sve će ponovo biti dobro.

Izvor:
Svjetlo riječi