Objavljeno:
04. 12. 2020. 15:00

Poznati perzijski pjesnik Firdusi pjeva:

 
 
Kad dođoh na svijet,
život mi stavi u ruke pehar i dade mi piti.
Pijući, našao sam na dnu biser
- mladost!
 
Mladost mi opet dade blistav pehar.
Kad sam ga iskapio, nađoh među usnama
- rubin ljubavi!
 
I ljubav mi dade jedan pehar.
I pio sam opet...
Na dnu je bio
- dijamant boli!
 
I bol mi dade svoj pehar.
Očajan popih ga do zadnje kapi.
Oh, radosti.
- Tu opet nađoh Boga. 
Izvor:
Svjetlo riječi