Objavljeno:
31. 01. 2023. 09:00

Pape Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. svojom su učiteljskom i pastirskom službom te moralnim autoritetom u Crk­vu i u suvremeni svijet unosili više svjetla, budili nadu i širili dobrotu

Fra Velimir Blažević

Teška i neizvjesna vremena i društvena previranja, da bi im se uspješno i na pravi način odgovorilo, traže velike ljude, odvažne i mudre predvodnike i pronicljive reformatore. Tako je bilo kroz povijest; tako je bilo i u nedavnoj prošlosti. Dvadeseto stoljeće, burno po mnogočemu i zahvaćeno različitim krizama, u kojemu su se, ne samo u svijetu nego i u Crk­vi, događale krupne promjene, obilježeno je nizom istaknutih državnika, i s više velikih papa, među kojima se na osobit način ističu Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. Toj dvojici papa, koji su u Crk­vu i u suvremeni svijet unosili više svjetla, budili nadu i širili dobrotu, posvećujemo ovih nekoliko stranica u povodu skore njihove kanonizacije.

Ivan XXIII. najavio i započeo crk­venu obnovu. Ivan XXIII. je, prema mišljenju mnogih, trebao biti „prelazni papa”. Njegova služba vrhovnog poglavara u Crk­vi, na koju je izabran 28. listopada 1958., u visokoj dobi od 77 godina, mogla je, ljudski gledano, potrajati kratko vrijeme, a kardinalima poslije njega bilo bi lakše složiti se i izabrati za papu nekoga mlađeg, koji bi se odlučnije suočio s izazovima pred kojima se Crk­va nalazila. Pontifikat Ivana XXIII. je doista i trajao relativno kratko, nešto više od četiri i pol godine, do 3. lipnja 1963., ali je to bilo dovoljno da on započne i usmjeri unutarnju obnovu i osuvremenjivanje (aggiornamento) Crk­ve, ali i njezino otvaranja svijetu.

Bio je svjestan da promjene koje su se dogodile u suvremenom svijetu ne mogu zaobići ni Crk­vu, i da se na moguće nepovoljne utjecaje tih promjena mora adekvatno odgovoriti, a također se, s druge strane, otvoriti svijetu i dati svoj doprinos njegovu ozdravljenju na mnogim područjima. S tim ciljem je 25. siječnja 1959., samo tri mjeseca nakon što je izabran za papu, najavio održavanje općeg crk­venog sabora. To je izazvalo nemalo iznenađenje čak i najbližih njegovih suradnika u Rimskoj kuriji, pa i čuđenje nekih, ali i odobravanje i oduševljenje cijele Crk­ve. Da bi se Crk­va reformirala, uz najavu sabora, Ivan XXIII. je najavio također preuređenje crk­venog zakonodavstva.

Iako je pod ravnanjem pape Ivana XXIII. održano samo prvo zasjedanje Drugog vatikanskog sabora u jesen 1962., dok su se nakon njegove smrti sljedeća tri (1963. – 1965.) odvijala pod vodstvom pape Pavla VI., u pokretanju i određivanju smjernica obnove Crk­ve i njezina osuvremenjivanja Ivan XXIII. je imao presudnu ulogu. Ako se tome nadoda njegova zamisao i odluka da se pristupi izradi novoga Zakonika kanonskog prava, što je započelo nakon završetka Sabora, i odvijalo se u vrijeme papa Pavla VI. i Ivana Pavla II., a u duhu smjernica koje je Sabor zacrtao, sasvim je opravdano zaključiti da pontifikat „prelaznog pape” nije bio epizodne važnosti nego je duboko urezan u povijest Katoličke crk­ve 20. stoljeća.

Papa „iz daleke zemlje”. Poslije više od 455 godina na kormilo Crk­ve je, nakon smrti pape Pavla VI., došao netalijan, Karol Józef Wojtyła, Poljak, i prvi put jedan Slaven. Za papu je izabran 6. listopada 1978., a za ime uzeo Ivan Pavao II. Prilikom svoga prvog pojavljivanja i obraćanja vjernicima na Trgu sv. Petra predstavio se kao papa koji „dolazi iz daleke zemlje”.

Njegov pontifikat, koji je trajao skoro punih 27 godina, i spada među najdulje u povijesti Crk­ve (1978. – 2005.), obilježen je veoma snažnom aktivnoš­ću. Kao vrhovni poglavar Crk­ve, i vršeći u njoj pastirsku i učiteljsku službu, napisao je veći broj službenih papinskih dokumenta. Uz to je napisao, i objavljeno mu je pet knjiga. Za njegova pontifikata završen je rad na reformi kanonskog prava Latinske ili Zapadne crk­ve, izrađeno je cjelovito zakonodavstvo sjedinjenih istočnih Crkava, a također je izrađen i objavljen Katekizam Katoličke Crk­ve.

U cilju ostvarivanja kolegijaliteta biskupâ u naučavanju i suradnje u odlučivanju o različitim aktualnim i važnijim pitanjima za Crk­vu, sazvao je 15 zasjedanja Biskupskih sinoda, bilo općih bilo posebnih. Da bi potaknuo duhovnu obnovu mladih i njihovo angažiranje u životu i djelovanju Crk­ve i u izgradnji boljega svijeta, ustanovio je Svjetski dan mladeži. U vrijeme njegova pontifikata održano je devetnaest godišnjih susreta u različitim dijelovima svijeta, na kojima je sudjelovalo više milijuna mladića i djevojaka. Također je pokrenuo održavanje svake tri godine Svjetskih susreta obitelji, i u njegovo vrijeme su održana četiri takva susreta. Poduzeo je čak 104 apostolska putovanja izvan Italije diljem svijeta, među ostalima i tri u Hrvatsku i po dva u Bosnu i Hercegovinu i u Sloveniju, a u Italiji, izuzevši Rim, 146 pastirskih pohoda pojedinim biskupijama i gradovima, tijekom kojih se susreo s više desetaka milijuna vjernika. U Rimu se susretao s vjernicima-hodočasnicima iz čitavoga svijeta na 1.166 tjednih općih audijencija i na više stotina posebnih, na kojima je sudjelovalo više od 17,5 milijuna osoba.

U svojim javnim istupima i pisanim tekstovima, osim katoličkih vjerskih istina, izlagao je moralna načela i učenje o nekim važnim pitanjima, kao što su: obitelj, pobačaj, eutanazija, homoseksualnost, razvod braka, ekologija. U svojoj apostolskoj pobudnici Familiaris consortio (Obiteljska zajednica) od 21. studenoga 1981. i u enciklici Evangelium vitae (Evanđelje života) od 25. ožujka 1995., zauzeo se za „kulturu života” te je snažno branio ljudski život od začeća do naravne smrti te osudio pobačaj i eutanaziju, a države u kojima demokratski izabrani parlamenti zakonski dopuštaju dobrovoljni prekid trudnoće okarakterizirao je „totalitarnim demokracijama”. O tendencijama da se homoseksualne zajednice priznaju kao alternativni oblik braka, kojemu bi pripadalo i pravo na usvajanje djece, Papa u svojoj knjizi Memoria e identità (Sjećanje i identitet) piše: „Dopušteno je, štoviše potrebno, postaviti si pitanje: ne djeluje li ovdje jedna nova ideologija zla, možda himbenija i skrivenija, koja pokušava protiv čovjeka i protiv obitelji iskoristiti čak i prava čovjeka.”

Pape ekumenizma i međuvjerskog dijaloga. Angelo G. Roncalli, kasniji papa Ivan XXIII., kao apostolski vizitator u Bugarskoj, a potom apostolski delegat u Carigradu za Tursku i Grčku, uspostavio je i održavao bliske odnose s poglavarima iz pravoslavnih Crkava. Sigurno se već tada u njemu rodila ideja o potrebi rada na približavanju i uspostavljanju jedinstva Katoličke i odijeljenih istočnih Crkava. A kao papa, on je na Duhove, 5. lipnja 1960., osnovao pri Svetoj Stolici Tajništvo za promicanje krš­ćanskog jedinstva. U apostolskoj konstituciji Humanae salutis (Ljudskog spasenja) od 25. prosinca 1961., kojom je sazvao opći sabor, spomenuo je također potrebu zalaganja za ponovno uspostavljanje vidljivog jedinstva svih krš­ćana, a također je u govoru na otvaranju II. vatikanskog sabora 11. listopada 1962., kao jedan od njegovih ciljeva, naznačio dužnost Crk­ve da se aktivno zalaže za ostvarenje jedinstva.

Na Sabor su, kao promatrači, pozvani i predstavnici odijeljenih Crkava i crk­venih zajednica. Na prvom zasjedanju bilo je nazočno 30 promatrača delegata iz više odijeljenih istočnih Crkava i zapadnih odijeljenih crk­venih zajednica, među njima i dva predstavnika Moskovskog patrijarhata. Kasnije će se broj tih promatrača povećavati tako da će ih na 3. zasjedanju biti 76, među kojima i trojica arhimandrita predstavnika Carigradskog patrijarhata, kojima su se pridružila i dva delegata Aleksandrijskog grčko-pravoslavnog patrijarhata. Na početku 4. zasjedanja Sabora njihov broj se popeo na 84, a predstavljali su 28 rastavljenih Crkava i crk­venih zajednica. U mjesecu listopadu 1965. pridružila su im se i dva delegata Srpske pravoslavne crk­ve.

Ivan XXIII. je još prije II. vatikanskog sabora, 1960. godine imao susret s Geoffreyom Francisom Fisherom, nadbiskupom Anglikanske crk­ve, a pripremao je susret s Carigradskim patrijarhom Atenagorom, do kojega je i došlo, ali s papom Pavlom VI., i to tri puta.

Već na prvom zasjedanju Sabora u jesen 1962. predstavljeni su nacrti nekih dokumenata u kojima se govorilo o ekumenizmu i jedinstvu krš­ćana i o određenim pitanjima međusobnih odnosa Katoličke crk­ve i odijeljenih krš­ćanskih Crkava i crk­venih zajednica. Razmatranje pitanja ekumenizma je bilo na dnevnom redu i u vrijeme drugog i trećeg zasjedanja, a na trećem saborskom zasjedanju, 21. studenoga 1964., usvojen je dekret o ekumenizmu Unitatis reintegratio (Ponovno uspostavljanje jedinstva), koji je potvrdio i promulgirao papa Pavao VI., ali koji je sigurno nosio obilježje pape Ivana XXIII.

Osim što je želio uspostavu bliskih veza i što većeg jedinstva svih krš­ćana, Ivan XXIII. se zauzimao i za uspostavljanje odnosa i za dijalog s nekrš­ćanskim religijama kao i pokretima različitih svjetonazora, uzimajući za osnovni kriterij toga dijaloga i suradnje koja bi iz njega proizašla: da se traži i gleda ono što povezuje i čime se zajednički može doprinositi duhovnoj i kulturnoj baštini čovječanstva i ekonomskom boljitku svijeta, a ne ono što razdvaja i udaljuje jedne od drugih.

Ivan Pavao II. je već u početku svoga pontifikata najavio da će se posvetiti djelu ekumenizma i međuvjerskog dijaloga što je, uistinu, veoma revno u duhu saborskog dekreta o ekumenizmu i ostvarivao. Godine 1995., 25. svibnja, napisao je encikliku Ut unum sint (Da budu jedno), i to je prva ekumenska enciklika uopće, čime je ekumenizam postao pitanje bîti poslanja Crk­ve. Za svoga dugog pontifikata imao je više susreta u Vatikanu, ali i izvan njega, s najvišim poglavarima istočnih odijeljenih Crkava i s poglavarima Anglikanske crk­ve, a također s vjerskim poglavarima nekrš­ćanskih religija. Tako se u prosincu 1987. susreo s Dimitrosom, a u lipnju 1995. i u lipnju 2004. s Bartolomejom I., ekumenskim patrijarsima carigradskim; u svibnju 1999. u Bukureštu i u listopadu 2002. u Vatikanu s Teoktistom, patrijarhom Rumunjske pravoslavne crk­ve; u travnju 2001. u Ateni s arhiepiskopom Christodoulosom, poglavarom Grčke pravoslavne crk­ve, i tada je na iznesene prigovore protiv Katoličke crk­ve odgovorio: „Za slučajeve prošle i sadašnje, u kojima su sinovi i kćeri Crk­ve pogriješili djelima i propustima protiv svoje pravoslavne braće i sestara, neka nam Gospodin udijeli oproštenje koje molimo”; a u ožujku 2002. posjetila ga je delegacija Grčke pravoslavne Crk­ve, koju je predvodio Panteleimon, metropolit Attikisa. U svibnju 1982. se susreo u Canterberyju, a u rujnu 1989. u Vatikanu s dr. Robertom Runcijem, u prosincu 1996. s dr. Georgeom Leonardom Careyom, a u listopadu 2006. s Rowanom Williamsom, nadbiskupima Canterberyja i primasima Anglikanske crk­ve. Također se čak osam puta susretao s Dalai Lamom, duhovnim vođom tibetanskog budizma. U travnju 1986. Ivan Pavao II. je posjetio sinagogu u Rimu, a u svibnju 2001. džamiju Umajda u Damasku u Siriji, u kojima se i molio, što su bili prvi posjeti židovskoj sinagogi i muslimanskoj džamiji nekog pape u povijesti Katoličke crk­ve.

Osim navedenoga, Ivan Pavao II., putujući diljem svijeta, na svojim apostolskim putovanjima redovito se susretao s poglavarima i predstavnicima odijeljenih krš­ćana, kao i nekrš­ćanskih religija zemlje u koju je dolazio, što je bio slučaj i prilikom njegovih dvaju pohoda Bosni i Hercegovini, te u uzajamnim pozdravima i razgovorima isticao ono što je s njima zajedničko i u čemu je moguće surađivati na opće dobro.

Na kraju, ovome treba nadodati i skup poglavara velikih svjetskih religija u Asizu 27. listopada 1986., na Molitvenom danu za mir, koji je sazvao Ivan Pavao II., a na kojemu je uz katoličke bilo 50 predstavnika drugih krš­ćanskih Crkava i crk­venih zajednica te 60 predstavnika drugih svjetskih religija; isto tako Molitveni susret vjerskih poglavara ili predstavnika krš­ćanskih Crkava i crk­venih zajednica, te židovske i muslimanske zajednice u Europi, održan također u Asizu, 9. siječnja 1993., na kojem se molilo za mir u Europi i posebice na Balkanu. Imajući sve ovo pred očima, sasvim je opravdano što Ivana Pavla II. nazivaju i „Papom ekumenizma i dijaloga”.

Promicatelji socijalne pravde i temeljnih ljudskih prava i sloboda. I Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. u svojim istupima u različitim prigodama, na različitim skupovima i pred različitim međunarodnim forumima, te osobito u nekim enciklikama, veliku su pozornost posvećivali pitanjima socijalne ili društvene pravednosti i osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Ivan XXIII. je u svojoj enciklici Mater et Magistra (Majka i Učiteljica) od 15. svibnja 1961., upozorio na vrlo izražene suprotnosti između bogatih zemalja koje obiluju svim dobrima i drugih u kojima se stanovništvo bori s neimaštinom i glađu – da ne može kako treba uživati ni osnovna čovjeku vlastita prava. Naglasio je kako pravda i čovječnost zahtijevaju da bogatije države pomažu siromašnijima. Također, ukazao je na socijalne probleme neujednačenog razvoja pojedinih krajeva u istoj državi te na obilje i raskoš manjine nasuprot krajnjoj bijedi većine. Posebno se osvrnuo na položaj radnika koji u mnogim zemljama i po prostranim kontinentima primaju tako malu plaću za rad da oni i njihove obitelji moraju živjeti u prilikama posve nedostojnima čovjeka, naglasivši da radniku treba dati plaću koja mu omogućuje provoditi život dostojan čovjeka i pristojno uzdržavati svoju obitelj.

Pitanje rada i radnika središnja je tema enciklike Laborem exercens (Baveći se radom) Ivana Pavla II., od 14. rujna 1981. Papa u njoj ističe kako je ljudski rad ključ cijelog društvenog pitanja i, ako se rješenje toga pitanja mora tražiti u naporu da se ljudski život učini humanijim, ljudski rad u tome zadobiva temeljnu i odlučujuću važnost. Govoreći o pravednoj nagradi za rad ili o plaći, za nju kaže da je konkretna provjera nekog društveno-ekonomskog sustava te da se njegova pravednost i ispravno funkcioniranje ocjenjuju prema tome koliko se pravedno u tom sistemu nagrađuje ljudski rad.

Pape Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. bili su vrlo angažirani i u pogledu ljudskih prava. Ivan XXIII. u enciklici Pacem i terris (Mir na zemlji), 11. travnja 1963., a Ivan Pavao II. u enciklici Redemptor hominis (Otkupitelj čovjeka), 4. ožujka 1979., i u apostolskoj pobudnici Familiaris consortio (Ljudska obitelj), 22. studenoga 1981, kao i u mnogobrojnim drugim javnim istupima, zauzimali su se za priznavanje i poštivanje osnovnih ljudskih prava, osobito prava na život, na fizički i psihički integritet, na vlasništvo, na slobodu mišljenja i izražavanja, na udruživanje, na rad i humane uvjete rada, na odgoj i izobrazbu, i naročito na pravo i slobodu savjesti i vjere. Isticali su da sva ta prava proizlaze iz dostojanstva ljudske osobe. Također su upozoravali na ograničavanja ili gaženja pojedinih prava u svijetu i u pojedinim društveno-političkim totalitarističkim uređenjima.

Pape mirotvorci. Kada se govori o angažiranju i doprinosu Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. izgradnji boljeg svijeta, nikako se ne može zaobići njihovo snažno protivljenje ratu i posredovanje u zaustavljanju ratnih sukoba te njihovo neumorno zauzimanje za smanjenje trke u naoružanju i za postupno razoružanje, za mir i rješavanje međusobnih problema među državama i narodima dijalogom i pregovorima.

Malo dana nakon otvaranja II. vatikanskog sabora svijet se, zbog tzv. Kubanske krize, našao u opasnosti od nuklearnog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. U toj dramatičnoj situaciji Ivan XXIII. je osjetio potrebu da posreduje i djeluje za očuvanje mira. Dana 25. listopada 1962. uputio je predsjednicima Johnu F. Kennedyju i Nikiti S. Hruščovu poruku, objavljenu također preko Radio Vatikana, u kojoj se, između ostaloga, kaže: „Crk­vi je na srcu više od svake druge stvari mir i bratstvo među ljudima; i ona djeluje bez da se ikada umori, da ta dobra učvrsti. S tim ciljem smo podsjetili na velike dužnosti one koji nose odgovornost vlasti. Mi danas obnavljamo ovaj žalosni apel i molimo poglavare država da ne ostanu neosjetljivi na ovaj krik čovječanstva. Neka učine sve što je u njihovoj moći da spase mir; tako će poštedjeti svijet strahota jednog rata, čije zastrašujuće posljedice nitko ne može predvidjeti. Neka nastave pregovarati... Promicati, podupirati, prihvatiti pregovore na svim razinama i u svako vrijeme, norma je mudrosti i razboritosti, koja privlači blagoslove Neba i zemlje.” Ta poruka naišla je na širok odjek u svijetu i na pristanak obiju strana, i sukob je izbjegnut.

Kubanska kriza i opasnost po cijeli svijet bila je neposredni povod za već spomenutu encikliku Pacem in terris, koju je Ivan XXIII. uputio crk­venim velikodostojnicima i vjernicima čitavoga svijeta te, prvi put u povijesti, „svim ljudima dobre volje”. U njoj Papa, nakon govora o pravednom poretku među ljudima i o odnosima između ljudi i javnih vlasti unutar pojedinih država, u trećem dijelu govori o odnosima među državama,. Pri tome naglašava da se „međudržavni odnosi imaju – ne drugačije nego odnosi među pojedincima – urediti prema zdravom razumu, to jest prema istini, pravdi i djelatnoj solidarnosti, a ne oružanom silom”, te da se „nesuglasice, ako među narodima slučajno izbiju, imaju rješavati ne oružjem, nego nagodbama i sporazumima”.

Papa Ivan Pavao II. se tijekom cijelog svoga pontifikata neumorno zalagao za dobrobit svih naroda i svega čovječanstva. O izbjegavanju rata i o uspostavljanju i očuvanju mira govorio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda 1. listopada 1979., a o blokovskoj podjeli svijeta, o naoružavanju, trgovini oružjem i o razoružanju govorio je u više svojih socijalnih enciklika. Također, tome pitanju posvećivao je pozornost u govorima koje je redovito na novogodišnjim primanjima držao članovima diplomatskog zbora akreditiranima pri Svetoj Stolici te je ukazivao na žarišta rata i ratna stradanja u svijetu.

Uz to što je govorio ili pisao općenito o ratu i njegovim strahotama, već prve godine pontifikata posredovao je preko svoga izaslanika kardinala Antonija Samoréa te je izbjegnut rat između Argentine i Čilea oko južne međudržavne granice, a godine 1982. osobno se angažirao na smirivanju situacije u sukobu između Velike Britanije i Argentine oko Malvinskih otoka ili Falklanda. Prije izbijanja tzv. Zaljevskog rata 1991. pisao je američkom predsjedniku Georgeu Bushu i iračkom predsjedniku Sadamu Huseinu da rat spriječe, a 2003. se u susretima s brojnim državnicima snažno zauzimao da ne dođe do eskalacije rata u Iraku te da se spor riješi mirnim putem. Više puta pozivao je na prestanak sukoba na Bliskom istoku i apelirao da se zaustave krvoprolića u afričkim državama. Posebno se više puta obraćao sukobljenim stranama i međunarodnoj zajednici da zaustave rat (1992. – 1995.) i da se uspostavi mir u Bosni i Hercegovini.

Ovdje je ukratko izneseno što su pape Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. svojom učiteljskom i pastirskom službom učinili za Crk­vu, ali i što su svojim moralnim autoritetom značili za čitavo suvremeno čovječanstvo. Dakako, mnogo toga moglo bi se reći o obilježjima i vrlinama koje su krasile njihove živote, po kojima su bili prepoznatljivi, a koje su ih učinile dostojnima da ih se uskoro uzdigne na čast oltara, da ih se proglasi svetima. Međutim, ograničeni prostor ovdje nije dopuštao da i o tome kažemo koju riječ više.

Izvor:
Svjetlo riječi