VJERA
srijeda, srpanj 5, 2017 - 09:45 | Duhovne stranice
Takvi predmeti nam trebaju obogaćivati duhovni život, a ne umanjivati ga. Crkva ih je uvela u uporabu kako bi nas uvela u dublju vezu s Kristom i... ›› Opširnije
srijeda, srpanj 5, 2017 - 09:15 | Vjera i život
Dar prorokovanja je jako važan za izgradnju Crkve. Duh Sveti izabranim osobama daje riječ proroštva – pouku, opomenu, ohrabrenje, utjehu, spoznaju,... ›› Opširnije
subota, srpanj 1, 2017 - 06:30 | Vjera i život
Strah Božji je sedmi dar Duha Svetoga koji primamo u sakramentu sv. potvrde. Iako je na posljednjem mjestu, on je zapravo početak i preduvjet drugih... ›› Opširnije
srijeda, lipanj 28, 2017 - 09:15 | Vjera i život
Pavao je tradiciju Gospodnje večere svojevremeno predao Korinćanima (1 Kor 11, 23-36). Ta predaja navodi geste i riječi nad kruhom, a onda još samo... ›› Opširnije
utorak, lipanj 27, 2017 - 12:15 | Riječ o Bibliji
Apostol Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima spominje neku prethodnu poslanicu koju je uputio kršćanima u Korintu. Ondje on kaže: „Napisah vam u... ›› Opširnije
utorak, lipanj 20, 2017 - 09:00 | Vjera i život
Takvo pjevanje ili moljenje možemo započeti i završiti svojom voljom.Međutim, govor u jezicima uvijek dolazi na inicijativu Duha Svetoga. Duh Sveti,... ›› Opširnije
ponedjeljak, lipanj 19, 2017 - 09:15 | Svetac mjeseca
No, moram priznati, nikada mi nije bilo teže u nekoliko redaka opisati takvu veličinu kao što je sv. Ivana Arška. Ličnost oko koje su se uvijek... ›› Opširnije
subota, lipanj 17, 2017 - 08:45 | Vjera i život
Kako ispravno shvatiti ovo božansko pravo s obzirom na ženidbu? To nam govore konkretni primjeri da se samoj naravi i prirodi čovjeka protivi ženidba... ›› Opširnije
utorak, lipanj 13, 2017 - 12:30 | Vjera i život
Zabluda: Trojstvo nije postojalo u Staromu zavjetu. Odgovor: Zapravo je Bog uvijek postojao kao Trojstvo. U Staromu zavjetu Bog se nije jasno... ›› Opširnije
ponedjeljak, lipanj 12, 2017 - 15:30 | Svetac mjeseca
Čini se da ni Crkvi nije uvijek lako objasniti neke svetačke biografije i njihovu, što bi se modernim jezikom reklo, recepciju u vjerničkom puku. Na... ›› Opširnije
petak, lipanj 9, 2017 - 16:00 | Riječ o Bibliji
Tako se u Knjizi Brojeva kaže: „Zato se veli u Knjizi Jahvinih vojni: 'Vaheb kod Sufe i doline arnonske i padine doline što se naginje prema mjestu... ›› Opširnije

Stranice